Ta­pah­tu­mien vas­tuu­va­pau­tus ja pe­ruu­tu­seh­dot

Ta­pah­tu­mien vas­tuu­va­pau­tus ja pe­ruu­tu­seh­dot

Nämä ovat Juurakon Voiman vastuuvapautusta ja peruutusta koskevat ehdot, joihin sitoudut ilmoittautuessasi Juurakon Voiman tapahtumiin. Palveluissa ja niiden kaupassa noudatetaan aina Suomen lakia ja hyvää tapaa.

1. VAPAAEHTOISUUS

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutan, että ymmärrän osallistuvani retriitteihin, kursseihin ja tapahtumiin vapaaehtoisesti.
Arvioin fyysisen ja psyykkisen terveydentilani ja taitoni riittäviksi, jotta voi osallistua tapahtumakohtaiseen ohjelmaan. Jos olen epävarma tilastani, olen itse velvollinen varmistamaan omalta lääkäriltä onko harjoituksia järkevä aloittaa ja/tai jatkaa.
Ymmärrän, että Juurakon Voima ei olla terveydenhuollon ammattilaisia, eikä voi näin ollen antaa 100% varma arviota terveydentilastani ja harjoituksen mahdollisista riskeistä juuri minun kohdallani, vaan olen itse vastuussa siitä.

2. VASTUUN VAPAUTUS

Tietoisena joogan, tanssin, meditaation harjoitteluun ja luonnossa liikkumiseen sisältyvistä riskeistä vapautan Juurakon Voima ja sen edustajat tapahtuman järjestäjänä ja ohjaajana kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoaJuurakon Voiman järjestämissä tapahtumissa.

3. VAKUUTUS

Asiakkaana vastaan tapaturma- ja omaisuusvakuutuksistani itse.

4. PERUUTUSEHDOT YKSITYISASIAKKAALLE

Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Juurakon Voimaan. Peruutuksen sattuessa pidätämme aina varauksen ja peruutuksen käsittelyyn liittyvät toimistokulut, jota ei palauteta.

Yksilötapaamiset:
*27–3 vrk ennen tapaamista on mahdollista siirtää tapaaminen toiseen ajankohtaan.
*2vk–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 30€ toimistokulut ja voit siirtää tapaaminen toiseen ajankohtaan. (koskee sairastumistakin)

*Jos et peruu tapaaminen ja et tule paikalle pidätämme 100% maksusta.

Retriitit, viikonloppu kurssit, päivän kurssit, piirit.

Jos peruutus tehdään viimeistään

*Kaikki Juurakon Voiman palvelujen/tapahtumien ilmoittautuminen on sitova.

*Peruutustilanteessa asiakas voi halutessaan hankkia tilalleen toisen osallistujan tai kysyä onko tapahtuman jonotuslistalla ketään, jolle peruutuspaikan voi siirtää. Mikäli peruutuksen syy on asiakkaan lääkärintodistuksella todistama sairastuminen tai vakava onnettomuus, palautetaan kaikki saadut suoritukset lukuun ottamatta 40 euron varaus- ja toimistokuluja. Palautuksen saamiseksi on esitettävä luotettava lääkärintodistus peruutuksen syystä 4 viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava Juurakon Voimalle viipymättä.

*   Jos palvelu/tapahtuma joudutaan perumaan järjestäjän toimesta, saat 100% korvauksen palvelun hinnasta.