Postpartum doula -sertifiointikoulutus

Postpartum on se aika, joka alkaa heti synnytyksen jälkeen. Perinteisesti tämä aika on määritelty 40 päiväksi, mutta tiedämme, että tämä aika voi kestää paljon  pidempään – vuoden ainakin ja jopa enemmän. Erityisesti silloin, kun sitä aikaa ei saa elää kaikessa rauhassa, se pitenee. Postpartumin kesto vaihtelee myös tapauskohtaisesti, riippuen äidistä, vauvasta, siitä onko äiti synnyttänyt vai adoptoinut lapsen, minkälainen synnytyskokemus oli, onko sisaruksia, onko vauvalla toinen vanhempi/huoltaja arjessa vai ei. Myös kaikki muut arjen asiat, kuten esimerkiksi perheen taloudellinen tilanne ja ”oman heimon” eli tukiverkoston läsnäolo tai sen puute vaikuttavat.

Lapsivuodeajan on tarkoitus olla äidille parantumisen ja toipumisen aikaa. Synnyttänyt nainen tarvitsee runsaasti lepoa, ravintoa, tukea ja kannattelua. Me olemme kaikki erilaisia, siksi paras tapa tukea toista postpartumin aikana on kuunnella sitä, mitä äiti kokee itse tarvitsevansa. Joku voi haluta olla päivät pitkät pyjama päällä, toisen tarvitsee päästä yksin kävelylle mahdollisimman pian.

Synnytys vaikuttaa naisen elämään syvästi ja kokonaisvaltaisesti. Se on fyysinen, psyykkinen ja sielullinen muuntuminen, ja hänen tarvitsee aikaa asettua tähän uuteen vaiheeseen ja pesiä rauhassa vauvan kanssa. Vauva on täysin uusi ihminen ja tarvitsemme aikaa, tilaa ja rauhaa voidaksemme tutustua häneen. Lisäksi juuri syntyneet äiti ja vauva asettuvat omaan perheeseen uudelleen, ja jos perheessä on sisaruksia, niin myös he käyvät läpi muutosprosessin itsessään ja suhteessaan äitiin. Juuri synnyttänyt nainen on käynyt läpi mullistavan kokemuksen, jota hänen partnerinsa ei ole elänyt, ja tämä luo tietynlaista etäisyyttä tai tilaa heidän välilleen. Tämä tila on tarpeellista, jotta molemmat vanhemmat saisivat oivalluksia siitä, miten oma perhe jatkaa parhaimmalla tavalla eteenpäin, ja näin pikkuhiljaa suhde vahvistuu, joskus jopa kriisin kautta, uudistuneena.

Yhden vauvan syntymä vaikuttaa siis moneen ihmiseen, koko perheeseen ja sen ympäristöön. Raskaus, synnytys ja erityisesti lapsivuoden aika luo maailmaan tulevaisuutta aika laajasti. Vauva imee paitsi maitoa, mutta 0-3 vuoden iässä myös tietoa – tietoa siitä minkälaista elämä on, miten tässä yhteiskunnassa ”kuuluisi olla”, mitä saan, mitä voin antaa, rakastetaanko minua vai ei, riitänkö? Tämä tieto tulee osittain siitä, mitä vanhemmat tai huoltajat kertovat lapselle, mutta eniten kuitenkin lapsen omista kokemuksista. Stressantunut, uupunut ja yksinäinen äiti luo erilaisen kuvan elämästä lapsellensa kuin sellainen äiti, joka kokee enemmän rauhaa ja tukea. Kaikki kokemukset, jotka lapselle kertyvät 0-3 vuoden iässä, vaikuttavat siihen minkälainen aikuinen hänestä tulee. Tässä vaiheessa ihmisen alkuun luodaan parhaimmassa tapauksessa perusturvallisuuden tunne, joka kannattelee häntä elämässään jatkossakin, ja kaikki mitä hän kuulee jää vahvasti rekisteröityneeksi hänen kehoonsa.

Ensimmäiset hetket synnytyksen jälkeen ja sen jälkeiset 40+ päivää ovat kuitenkin herkimmät. Se, miten äiti, vauva ja koko perhe elää tätä prosessia, vaikuttaa lapsen, perheen ja sen ympäristöön  elämään syvästi. Minkälainen tämä maailma olisikaan, jos meidän äitimme, heidän äitinsä ja isoäitinsä olisivat saaneet synnytyksen jälkeen levätä ja toipua rauhassa, saaneet imettää ilman paineita, saaneet kunnioitusta ja arvostusta synnyttäjinä ja äiteinä? Vielä 7-vuotiaanakin lapsi imee ja oppii vanhemmiltaan, hoitajiltaan ja ympäristöstään perheen ja yhteiskunnan käyttäytymisen sääntöjä, mutta kaiken sen perusta mikä jää vaikuttamaan, on synnytys ja erityisesti postpartumin kokemus. Side äidin ja vauvan välillä katkeaa vain fyysisesti, kun napanuora irtoaa tai se katkaistaan, mutta energeettinen side, yhteenkuuluvuuden tunne, elää solujen tasolla niin kauan kuin elämme. Totuus on, että me äidit vaikutamme suoraan ja konkreettisesti omiin lapsiimme ja koko perheeseen oman olotilamme mukaisesti.

Me, Anu ja Gabriela, koemme vahvaa kutsumusta tehdä työtä äitien, perheiden ja tulevien sukupolvien hyväksi -se on ollut molemmille tärkeä osa omaa matkaa kymeniä vuosia. Koska Suomessa on suuri aukko postpartumin ymmärtämisessä, hoitamisessa ja palvelujen tuottamisessa, olemme päättäneet yhdistää voimamme ja luoda tämän postpartum doula -koulutuksen. Koulutukseen voi tulla, jos kokee kutsumusta tähän työhön. Tässä koulutuksessa yhdistyvät lääketiede, somaattinen liike, kehoterapia, luontoviisaus ja perinnetieto.

Koulutuksen lähiopetus tapahtuu piirin periaatteilla, jossa jokainen osallistuja on tärkeä osa. Jokainen meistä tulee kuulluksi ja nähdyksi. Tuemme ja kannustamme toisiamme. Luomme koulutuksen aikana yhteisön jossa jokainen voi tehdä oman matkansa. Koulutukseen voi osallistua haluaa sitten vain osallistua kurssille omana kokemuksenaan, itseään tai ystäviään varten tai halutakseen postpartum doulatyöhön.

Kun tuemme äitiä ja hänen perhettään postpartumin aikana, parannamme samalla meidän kaikkien tulevaisuutta. Jos haluamme kokonaisvaltaisesti terveitä aikuisia tulevaisuudessa, sen avain on äideissä ja postpartumissa. Kuinka paljon nuorten ja aikuisten fyysisiä ja psykologisia ongelmia voisimmekaan välttää, jos yhteiskunta ymmärtäisi tämän asian tärkeyden!

On aika muutokseen ja voimme tehdä sen yhdessä! Postpartumin aikainen hoito ja tuki ei ole mitään ”extraluksusta”, vaan kaikkien äitien ja perheiden oikeus.

Raskaus, synnytys ja äitiys luovat monissa naisissa tarpeen pohtia todella syvällisesti elämää, omia elämänkokemuksia ja niiden tarkoitusta. Meidän lapsemme nostavat meissä esiin asioita ja paljastavat keitä me oikeasti olemme -jopa omassa lapsuudessa koettuja traumoja. Hyvä ja tuettu postpartum voi antaa meille hyvän pohjan ja työkalut tuleviin vanhemmuuden haasteisiin, mikä tulee omalta osaltaan vaikuttamaan lapsen tuleviin elämänkokemuksiin, ja siihen minkälainen aikuinen hänestä voi tulla.

Katso video jossa kouluttajat puhuvat postpartumista ja tästä koulutuksesta:

Kuuletko kutsumusta tähän koulutukseen? Onko sinulla koulutuksesta kysyttävää? Haluatko ilmoittautua? Katso lisätiedot ohjelmasta, aikatauluista ja hinnoista tästä: https://juurakonvoima.com/sertifiointikoulutuksen-lisatiedot/