Ancestral wisdom

Root’s presence retrieval®

Posted on

Your body is Nature, the place where you will find your soul. We will begin in an area of the body which is the source of all female power. The power of creativity is born where the power of letting go resides. *The pelvic bowl houses an energy centre, wherein lie the female sexual internal […]

Ancestral wisdom

Drum journey

Posted on

Vibration is the first movement form in any live creature. The sound of the drum and the drum vibration traveling through the space and through our bodies are able to help us to connect with the very basics of life power. Drum meditation is a grounding and empowering experience. Many people say that the sound […]

Ancestral wisdom

Mietteitä Täysikuun alla

Posted on

Mietteitä Täysikuun alla: Tässä ajassa, avautu mahdollisuuteen että kaikki sinussa löydä paikkansa ja, siitä kautta, tule selväksi kaikki ylimääräisiä asioita jotka et tarvitse enää kantaa. Ei sen takia että pitäisi aina korjata itseään, eikä saavuttaa jonkinlainen olotilaa, vaan sen takia, että olemme luontoa niin meidän kuuluu kierrättää itseämme, niin kuin muu luontokin tekee. Täysikuun aika […]

Ancestral wisdom

Journey into motherhood

Posted on

My first birth, 17 years ago, was a very traumatic experience for me. That experience left many wounds to heal. I had to go through a deep journey of healing and recovering. It was hard, mainly because I was alone on that, but it was definitely worth it. It makes me start holding women circles […]

Ancestral wisdom

Lapsivuodeaika ja yhteiskunnan tulevaisuus

Posted on

HIStoriasta kestävään yhteiskunnan tulevaisuuteen Patriarkaaliset uskonnot ja ajattelutavat, niiden mukanaan tuomat ajatukset teknologian ja tieteen palvonnasta sekä tavat hallita ja käyttää hyväksi luontoa uskoen, että ihminen on pyramidin huipulla ja kaikki muu asettuu hierarkkisessa asetelmassa ihmisen alapuolelle, on luonut tämän maailman jossa asumme – maailman, jossa koko yhteiskunta (kasvatus, julkiset sosiaalipalvelut, julkiset terveyspalvelut, työelämä jne.) […]

Ancestral wisdom

Kuolemasta

Posted on

Syntymä ja kuolema ovat osaa elämää ja mahdollistavat sen. Jos mikään ei kuole, mitään ei synny, jos mitään ei synny, mikään ei kuole. Ilman syntymää ja kuolemaa ei olisi mitään, sillä elämä on sykli ja syklien ylläpitämistä varten tarvitsemme liikettä, muutoksia, syntymiä ja kuolemia. Kevät ei synny ilman talvea, ei kesä ilman kevättä, ei syksy […]

Ancestral wisdom

IRON

Posted on

As waves, coming and going, for several years, women have come to tell me about their lives, about their feelings, about their pains. Also in the workshops and trainings I teached it has being a theme: IRON, the lack of it in our bodies. Iron is part of us, of our bodies and is such […]

Ancestral wisdom

Menstrual wisdom

Posted on

Blood, the magic of life, the life force, the warm blood traveling through our bodies, supported by our internal drum, the heart. Blood that impact, blood that can wake-up fear when running outside of the body. How amazing is that women can bleed during menstruation without dying because of that. That was considered a power in […]

Ancestral wisdom

Esivanhempien maailmankuvan mukaisesti unityöskentely

Posted on

Unet ovat tärkeä elämän tiedon lähde. Omassa elämässäni unet ovat toimineet viestintuojina ja tietämisen työkaluina siitä asti, kun muistan. Esivanhempien maailmankuvan mukaisesti näkökulmasta katsottuna koko luonto, mukaan lukien me ihmiset, jotka olemme myös luontoa, kaikki, olemme hengen manifestaatiota. Kaikessa on henki. Kaikki luonnossa elää ja on vuorovaikutuksessa keskenään. Elämä on jatkumo, sykli. Luonnon tiedon ja esivanhempien viisauden […]

Ancestral wisdom

Juuren läsnäolon palauttamisesta

Posted on

Tämä tutkimus kertoo sperman kautta välittyvästä ylisukupolvisesta traumasta on vuodelta 2014. (*Katso linkki artikkelin alla). Olen aina iloinen, kun nykypäivän länsimainen tiede vahvistaa muinais-kultturien ja perinne-noituuden piirissä jo tuhansia vuosia tiedettyjä tosiasioita. Toivon, että voisimme viimein suhtautua omiin kehoihimme, niin kuin kuuluu, luonnollisesti ja kokonaisvaltaisesti, omaa luontoa ymmärtäen. Toivon, että voisimme vihdoin päästää irti häpeästä, […]