Juuren läsnäolon palauttamisesta

Tämä tutkimus kertoo sperman kautta välittyvästä ylisukupolvisesta traumasta on vuodelta 2014. (*Katso linkki artikkelin alla).

Olen aina iloinen, kun nykypäivän länsimainen tiede vahvistaa muinais-kultturien ja perinne-noituuden piirissä jo tuhansia vuosia tiedettyjä tosiasioita. Toivon, että voisimme viimein suhtautua omiin kehoihimme, niin kuin kuuluu, luonnollisesti ja kokonaisvaltaisesti, omaa luontoa ymmärtäen. Toivon, että voisimme vihdoin päästää irti häpeästä, jota turhaan kannamme. Häpeä ei ole ihmiskehon luonnollinen tila, eikä minkään sukupuoliroolin tulisi olla häpeän verhoama. Toivon, että voisimme vihdoin päästää irti vajavaisesti ymmärretyistä miehuuden ja naiseuden malleista.

Olen työskennellyt jo yli 20 vuotta aktiivisesti naisen luonto -teeman parissa opettaen, luennoiden ja kouluttaen erilaisia ryhmiä mm. kehittämäni, Juuren läsnäolon palauttaminen® -menetelmän kautta. Juuren läsnäolon palauttamisen menetelmä on kuitenkin tarkoitettu myös miehille. Elämme epäkypsässä, häpeän peittoamassa, patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa ekologisuus, kehollisuus, tasa-arvo ja yhteisöllisyys ovat hukassa. Miehen ruumiillisuuteen, esimerkiksi lantion maljaan, penikseen tai kiveksiin on mahdotonta viitata ilman, että aiheesta väännetään tarpeettomasti vitsiä. Mm. tästä johtuen ihmisten elämän aikana syntyneistä, tai yli-sukupolvien ulottuvista traumoista, on vaikea puhua. Saan työhöni liittyen paljon viestejä myös ihmisiltä ja yhteisöiltä, jotka oudoksuvat kehollisuuden kautta tapahtuvaa voimaannuttavaa ja terapeuttista näkemystäni ja kokevat esimerkiksi sukupuolielimiä koskevan keskustelun ja kirjoitukseni “syntisenä” ja “vääränä”. Koen, että useimmiten näistä viesteistä välittyy päällimmäisenä kyvyttömyys irrottautua meihin jo lapsena istutetusta, traumaattisten kokemusten kautta juurtuneesta ja ylisukupolvisesta kehollisesta häpeästä jonka alla löytyvät myös lukemattomia vaikeita tunteita ja tuntemuksia.  

Juuren läsnäolon palauttamis-työskentelyn kautta on mahdollista palauttaa vahva ja tietoinen yhteys omaan lantiomaljaan ja uudelleenrakentaa yhteys omaan voimaan. Omaan kehon elämän energiaan. 

Työskentelyn aikana naiset (biologisesti naissukupuoliset) vahvistavat yhteyttään kohtuun, munasarjoihin ja vaginaan. Teemme myös harjoituksia, joissa yhteys vulvaan kokonaisvaltaisesti syvenee. (VULVA: kaikki ulkoiset naiselle tyypilliset sukuelimet: häpykukkula, klitoris, pienet tai sisemmät häpyhuulet, isot tai ulommat häpyhuulte, virtsaputket, emättimen aukot, väliliha ja peräaukko). 

Kohdun kohdalla keskitymme eritysesti KOHDUN MUISTIN merkityksen ymmärtämiseen. Kohdun muisti kantaa mukanaan erityisesti äiti-linjan muistia, sekä yli-sukupolvisia muistoja aiitä miten meidän äiti-linjan naiset selviytyivät naisina.

Miehet (biologisesti miessukupuoliset) vahvistavat työskentelyn kautta tietoista yhteyttään omiin sukupuolielimiinsä. Mies-sukupuolielimet muodostuvat siittimestä, kiveksistä, siemenjohtimista ja eturauhasesta. (Miehelle tyypilliset sukupuolielimet kehittyvät äidin kohdussa, jolloin yksilön kehityksen alkuvaiheen naarastyyppiset ulkoiset sukupuolielinaiheet maskulinisoituvat, samalla kun alkiolle kehittyy virtsaputki. Miehen sukupuolielinten biologisena tehtävänä on tuottaa siemennestettä, jonka mukana siittiöt ja miehen puolelta tuleva DNA, eli geneettinen perimä, kulkeutuvat naisen kohtuun ja sieltä munanjohtimeen, jossa hedelmöitys tapahtuu munasolussa.) KIVESTEN MUISTI vastaa naisen KOHDUN MUISTIA. Miehet säilyttävät kiveksissään mm. muistia siitä, miten omat esi-vanhemmat ovat pärjänneet ja selviytyneet ”miehinä” patriarkaatin historiassa. 

Kaikki tiedot, jotka liittyvät kehon, esivanhempien ja luonnon viisauteen, voivat tulla ihmisen tietoisuuteen vain oman kokemuksen kautta. Toisin sanoen, näitä asioita ei voi oppia tietämään uskomalla, vaan ainoastaan omakohtaisen kokemuksen kautta. Kohdun ja kivesten muistiin on mahdollista ymmärtää vain mietiskelevän ja kokemuksellisen somaattisen työskentelyn kautta.

Juuren läsnäolon palauttamiseen liittyvä työskentely on ekosomaattista: Työskentelemme keholähtöisesti ja tutkimme kokemuksellisesti sitä, miten keho toimii ja millaisissa vuorovaikutussuhteissa se on suhteessa ympäröivään maailmaan. Työskentelemme tietoisuuteen nousevien tunteiden ja tuntemusten kanssa. Työskentelyssä olemme vahvasti tekemisessä sielu-energian kanssa ja teemme tilaa sekä feminiinisille, että maskuliinisille energioille, jotka molemmat työskentelevät yhtä lailla sekä miesten että naisten kehoissa.

Nykyaikana puhutaan jo onneksi paljon siitä, kuinka erityisesti naisten tulisi vapautua, päästää irti kaikesta, mikä rajoittaa naisia ymmärtämästä oman voiman merkitystä. Naisten tulisi ottaa omat kehonsa ja omat voimansa takaisin, omaan haltuun. Aiemmin ajattelin, aikaansa nähden paikkaansa pitävästi, että vasta kun naiset ensin ymmärtävät oman voimansa, miesten muutosprosessi voi naisten voiman avulla kunnolla käynnistyä. Maailmaan muutoksen rytmit ovat nykypäivänä kuitenkin hurjan nopeita. Aikaa on niukasti, ja jos haluamme selviytyä, tarvitsemme uusia työkaluja yhteisen huomisen luomiseen, sekä miehille että naisille. Toisaalta, naiset ovat ajassamme jo suurissa määrin ”heränneet” ja uudet miessukupolvet näyttävät haluavan olla ja toteuttaa jotain muuta, kuin sitä, mitä yhteiskunta on tähän asti tarkoittanut miehenä olemisella. Patriarkaalinen aika on myös vahingoittanut miehiä niin, että heillä ei ole enää selkeää kokemusta siitä, mitä miehen voima todellisuudessa on. Yhteiskunnassa tuhansia vuosia vallalla ollut käsitys miehen voimasta ei edusta luonnollista, juurevaa ja kokonaisvaltaista voimaa, vaan ainoastaan haavoittunutta murto-osaa todellisesta miehen voimasta.

Näkemykseni mukaan ei ole olemassa vain yhtä tietynlaista miehen tai naisen voimaa, sillä voima ilmenee jokaisessa yksilössä eri tavalla. Ja korostan että kun puhun naisista ja miehistä, puhun biologisesta tilasta eikä tämä liittyy gender-asioihin. Juuren läsnäolon palauttamisen tarkoitus on luoda vahva yhteys omaan ruumiseen ja ruumiis-sielun voimaan ja toimia tukena oman voiman ilmaisemiselle. Omassa voimassa ei ole kysymys vain seksuaalisuudesta, vaan paljon laajemmasta, suuremmasta asiasta.

Olemme kaikki toipumassa yhdessä tuhansien vuosien patriarkaatin aiheuttamasta traumasta. Elämme vielä nyky-yhteiskunnassa trauman vaikutusten alaisina. Me ihmiset ja koko luonto tarvitsemme vielä paljon parantumista ja parantamista. Menetelmästä riippumatta, tärkeintä on, että ryhdymme työhön NYT! Ainoastaan, kaikkien yhteis-luomisen voiman kautta voimme selviytyä.

On aika nähdä toisemme sellaisina kuin olemme. Aika oppia tanssimaan elämän tanssia, jota jokainen tanssii kauniina, tärkeänä ja tasa-arvoisena, toista kunnioittaen, jokainen omalla tavallaan, siitä syvästä ruumis-sielu-yhteydestä, joka luo toivoa tuleville sukupolville. 

Olkoon näin!

*Linkki: https://www.bionews.org.uk/page_94573

 

 

 

 

 

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.