Esiäitien perintö naisille

Monet jo ovat huomanneet, että elämme erikoista aikaa. Samanaikaisesti kun maailmassa tapahtuu kauheita asioita ja olemme monessa mielessä jo lähellä maapallon tuhoamista, on naisten ääni tullut kuuluvammin esiin ja naiset ovat alkaneet TOIMIA, uskaltaa, kokoontua, tutkia, transformoitua monilla elämän osa-alueilla. Naiset herättävät nyt omaa viisauttaan, sitä luonnon viisautta, jota on jokaisessa meissä ja joka kuuluu meille kaikille. Haluaisin tämän tekstin kautta osoittaa kunnioitusta niille kaikille naisille, jotka ovat tavalla tai toisella ylläpitäneet näitä tietoja ja traditioita tuhansia vuosia ja näin tiedot ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle. Kiitos siitä meidän kaikille esiäideille, kiitos kohdun viisaudesta, joka elää meidän kaikkien naisten kohdun muistissa. Mikään näistä konsepteista ei ole vain yhden ihmisen luoma, vaan ne ovat meidän kaikkien esiäitiemme viisauden oivalluksia siltä ajalta, kun he elivät yhteydessä luontoon ja omaan kohtuunsa. He elivät näin, koska ymmärsivät, että muulla tavalla he eivät pysty selviytymään, sillä naisen viisaudesta löytyy elämän syklien ylläpidon syvä ymmärrys.

Olen vuodesta 2003 lähtien pitänyt Suomessa naisten piirejä ja jakanut näitä asioita sillä tavalla, kuin ne ovat minulle tulleet ja niin kuin olen itse ymmärtänyt ja kehollistanut. Kaikki alkoi kuitenkin vuonna 1998, kun tein lopputyötäni Santiagon yliopistossa tanssinopettajana ja kehoterapeuttina. Työskentelin yhdeksän kuukautta noin kolmenkymmenen naisten kanssa. He olivat kaikki köyhistä olosuhteista ja he kärsivät kroonisesta masennuksesta, monet olivat kokeneet tai kokivat perheväkivaltaa ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Työskentely heidän kanssaan mullisti elämäni ja laittoi käyntiin yhden tärkeimmän elämäntehtäväni: jakaa tietoa mahdollisemman monille naisille luonnon ja esiäitiemme viisaudesta. Sitä olen tehnyt ja jatkan eteenpäin parhaani mukaan. Ja mikä ilo on nykyään lukea ja törmätä koko ajan siihen, kuinka tämä on enemmän ja enemmän ymmärretty meidän kaikkien naisten tehtäväksi. Englanniksi, ranskaksi, espanjaksi ja suomeksi puhutaan kohdun muistista ja viisaudesta. Tämä esiäitiemme viisaus on herännyt ja herää vielä jokaisessa paikassa maailmassa, naiset opettavat ja jakavat omaa viisauttaan toisensa kanssa, jokainen on omalla tavallaan avaamassa näitä mahdollisuuksia tehdä tästä naisten viisaudesta vielä vahvempi ja saada se jokaisen ulottuvilla.

Uskon, että jokaisessa naisessa on voimaa ja viisautta, vaikka nainen ei olisi vielä sitä itse oivaltanut. Voimme auttaa toisiamme ja sitä kautta maapalloa selviytymään. Voimme tukea ja oppia toisiltamme, olemme vahvempia näin. Se on naisen kehossa olevaa kypsää feminiinistä ja maskuliinista energiaa, joka synnyttää kokonaisvaltaista Naisen energiaa/viisautta. Se eroaa uuskapitalistisesta tavasta toimia eli epäkypsästä maskuliinisuudesta niin, että Naisen viisaus kannustaa ja pyrkii kaikkien ihmisten elämänvoiman oivaltamiseen ja löytämiseen eikä se pyri kilpailemaan ja nujertamaan muita. Viisas nainen kantaa äidillistä voimaa, joka ei välttämättä liity siihen, onko hän synnyttänyt lasta vai ei. Viisas nainen on villi ja se ei tarkoita mitään tiikerimäista estetiikkaa tai tapaa puhua, vaan villi nainen on sellainen, joka yhdistyy luontoon ja löytää luontonsa omasta kehostaan, omasta totuudestaan ja ilmaisee sitä kenties jopa kaikista omista peloistaan ja ylisukupolvisista traumoistaan huolimatta. Hän silti tietää ja hallitsee omia voimiaan, kunnioittaa ja iloitsee muiden naisten oivalluksista ja ilmaisee sitä kannustamalla toisia. Yhdessä ja jokainen omalla tavallamme olemme herättämässä mahtavan hurjaa voimaa. Pysytään valppaina ja pidetään siitä huolta, annetaan rakkauden ohjata ja synnytetään meidän kaikkien esiäitien viisautta syklistä toiseen vahvemmaksi ja vahvemmaksi. 

Kukaan nainen ei tarvitse valtuutusta joltakulta toiselta voidakseen puhua näistä konsepteista (kohdun muistista, kohdun viisaudesta) ja käyttää niitä, sillä ne ovat meidän kaikkien esi-äitien viisautta ja se riittää, että on itse tehnyt aidon ja syvän prosessin näiden asioiden äärellä.  Itse noita-perinnetiedon kantajana ja välittäjänä kannustan muita naisia tekemään oman prosessinsa ja todellakin tutkimaan omien kokemustensa kautta sitä, miten nämä asiat avautuvat itselle, rauhassa, hitaasti, luonnollisella rytmillä jota kokemus asettuu kehoon ja muuntuu tiedoksi. Näin kunnioitan jokaisen naisen omia synnyttäjän/luovuuden voimia.

Rituaalitoiminta on yksi osa perinteistä Naisen viisautta, mutta voimme myös löytää tapoja, miten tehdä tilaa näille asioille arkielämässä tässä ja nyt tämän epäkypsän maskuliinisuuden eli patriarkaalisuuden keskellä. Maailmaa kaipaa juuri tätä suoraa toimintaa. Rituaalien kautta voimaannumme, saamme tietoa voidaksemme jatkaa, tehdä oivalluksia, mahdollistaa syvän transformation ja paljon muuta, mutta se ei riitä. Meidän tarvitsee ankkuroida ja laskea kokemuksemme olemaan jollain tavalla osana meidän arkeamme ja tätä maailmaa. Se, loppujen lopuksi, mahdollistaa muutoksen, maailman traumojen parantumisen ja ihmislajin ja luonnon selviytymisen. Tämä on se ydinsyy, miksi herätämme nyt meidän kohdun muistin, kohtaamme haavat ja parannumme. 

Hyvät ja rakkaat esiäidit kiitos kohdun viisaudesta!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.